Innovact Suite - Pensioenadministratie software

De Innovact Suite van Piramide Finance is een compleet software platform voor pensioenadministratie. Het stelt pensioenuitvoerders in staat zeer efficiënt een pensioenadministratie te voeren tegen een aantrekkelijk kostenniveau. De Innovact Suite biedt uitgebreide functionaliteit voor actuariële analyse, verslaglegging, elektronische archivering, workflow management en talrijke aanvullende zaken. Het platform is uitzonderlijk compleet en gebruikersvriendelijk ten opzichte van enige andere oplossing in de markt.

Toepassingsmogelijkheden

De Innovact Suite voldoet aan alle eisen van deze tijd (nFTK, analyse op basis van rentetermijnstructuur en/of prognosetafels) en controleert onder meer de samenhang van gegevens, aansluiting van aantallen, aansluiting van aanspraken en aansluiting van voorzieningen door toetsing van de risicopremie. Innovact biedt uitgebreide rapportagemogelijkheden en is daardoor uitermate geschikt voor het opstellen van overzichten voor het bestuur, de accountant, de actuaris of DNB.

Ook vervaardigt Innovact de pensioenuitkering stroomprognose (cashflowprognose van de uitkeringen). Andere functionaliteiten zijn per direct, de meest actuele VPV bepalen (o.b.v. de laatste rentetermijnstructuur) en van toepassing zijnde risicoherverzekeringen bepalen.

Binnen de Innovact Suite is een aantal additionele modules beschikbaar.

Informatie

Voor meer informatie over het systeem kunt u contact met ons opnemen:

Via Portal kunt u gegevens uit uw pensioenadministratie via een webportaal ontsluiten.
Met de module Pensioenoverdracht worden overdrachtberekeningen gemaakt.
Brieventool biedt de functionaliteit om zelf templates aan te maken en te beheren.
Via de Actuariële Module worden berekeningen en analyses van actuariële gegevens gemaakt.
Wij beschikken over de officiële conformiteitsverklaring van Stichting Pensioenregister.
Voor de administratie van een Nettopensioen-regeling kunnen Pensioenuitvoerders gebruik maken van de Kapitaalmodule.
Pensioen 1-2-3 geeft directe invulling aan de vereisten die voortkomen uit Wet Pensioencommunicatie.