Modules BIS.net

Bouwsoftware BIS.net van Piramide Bouw IT uitbreiden? Dat kan met verschillende Modules.

Relatiebeheer

 • Centraal beheer van relaties zoals kopers, onderaannemers, leveranciers, opdrachtgevers
 • Centrale registratie van gegevens voor de controle van de Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA)
 • Eenvoudig beheer van contactpersonen bij de relaties

Financieel

 • Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) volledig doorgevoerd
 • Het automatisch betalen vanuit crediteuren via SEPA
 • Diverse mogelijkheden voor goedkeuringsroutes van de inkoopfacturen
 • Gedetailleerde werkkostenregeling
 • Naast een kostenplaatsadministratie, de mogelijkheid van kostendragers
 • Rekening Courant verkeer tussen de verschillende financiële bedrijven
 • Budgetten administratie
 • Inboeken van inkoopfacturen op inkoopcontracten met signalering van contractoverschrijdingen
 • Elektronische BTW-aangifte met koppeling naar DigiPoort

Elektronische inkoopfactuur

 • Diverse varianten mogelijk
 • Invoer van de inkoopfactuur aan de hand van een scan vanuit SharePoint
  Automatisch verwerken van de elektronische factuur in het format van Sales in de Bouw via BISlogistics

Vaste Activa

 • Registratie investeringen en desinvesteringen
 • Automatische afschrijvingen
 • Prognose investering en desinvestering

Projectadministratie

 • Import gedetailleerde calculatie/begroting vanuit calculatiesysteem zoals IBIS-Trad
 • Eenvoudige wijze van invoer van begrotingsmutaties
 • Registratie van alle begrotingsmutaties
 • Uitgebreide registratie meer- en minderwerk met up-to-date begroting
 • Projectbewaking via standopname en/of prognose eindresultaat
 • Urenbewaking in uren en in geld
 • Uitgebreide registratie en bewaking van inkoopcontracten voor o.a. materialen en onderaannemers

Bouwplaatsadministratie

 • Invoer gewerkte uren van eigen personeel en inhuurpersoneel door de uitvoerder
 • Automatische doorsluizing van de gewerkte uren naar de L&S-schil
 • Urenbewaking d.m.v. standopname en invoer prognose uren
 • Termijnstaat en mandagenstaat voor het inhuurpersoneel

Personeelsplanning

 • Voor het inplannen van de benodigde capaciteit voor de projecten aan de hand van functies
 • Gekoppeld aan de urenregistratie vanuit de urenverantwoording waarmee de actualiteit wordt bijgewerkt
 • Prognose einde project kan aan de hand van de planning en realisatie worden bijgewerkt
 • Inzicht in onder- en overbezetting per werknemer, project en afdeling

Kopersbeheer

 • Speciaal ontwikkeld voor woningbouwprojecten
 • Centraal beheer van kopersopties
 • Opstellen keuzelijsten per project met gebruikmaking van de centrale kopersopties
 • Vastleggen van begroting per optie
 • Bij definitieve keuze van een kopersoptie wordt automatisch de begroting opgehoogd en worden factureringstermijnen aangemaakt
 • Traditionele meterkaststaten en kruisjeslijsten zijn beschikbaar
 • Uitgaande documenten zoals makelaarslijst, keuzelijst, orderbevestiging worden aangemaakt via Microsoft Word-sjablonen
 • Goed inzicht in de status van de gekozen kopersopties

Facturering

Diverse factureringsopdrachten per project voor onder andere

 • Termijnfacturen
 • Meer- minderwerkfacturen
 • Facturen volgens puntenstaat
 • Bouwrentefacturen
 • Regiefacturen
 • Automatische rentefacturen voor te laat betaalde facturen
 • Handmatige facturen
 • Aanmaak van facturen via zelf te onderhouden factuurmodellen in Microsoft Word
 • Automatische aanmaak van de facturen in de debiteurenadministratie

Werkorders

 • Speciaal voor kleinere werken (klantenwerk) en Service & Onderhoud
 • Mogelijkheden voor de aannemer om de rol van onderhoudsdienst over te nemen
 • Te gebruiken voor interne doorbelasting voor garantiewerkzaamheden, opleverpunten e.d.
 • Gedetailleerde registratie van kosten met eventuele afboeking op inkoopcontracten/inkooporders
 • Registratie van meerdere acties per werkorder met opdrachtbon via Word-model
 • Gebruik van vaste prijzen per opdrachtgever (woningbouwverenigingen)
 • Diverse facturatiemogelijkheden, in te richten per opdrachtgever met zelf te onderhouden factuurmodellen in Word
 • Automatische facturatie op basis van de aanneemsom, vaste prijzen of regie

Urenverantwoording

 • Voor invoer en verantwoording van de wekelijkse uren door de medewerker zelf
 • Doorbelasting van de uren tegen een vast tarief per functie/medewerker
 • Fiattering tijdlijst door leidinggevende per afdeling
 • Extra fiattering van de geschreven uren door de projectleider mogelijk
 • Gekoppeld aan de capaciteitsplanning
 • E-mail functionaliteit voor niet ingevulde of gefiatteerde tijdlijsten

Loon- en salarisschil

 • Voor de invoer en verwerking van de periodieke mutaties van en naar het loon- en salarispakket van de eigen werknemers
 • Invoer van gewerkte uren, afwezigheidsuren en kilometers
 • Automatische reiskosten- en reisurenberekening conform (Cao)afspraken
 • Integratie met de werknemers uit het loon- en salarispakket of personeelsinformatiesysteem
 • Integratie met diverse loon- en salarispakketen zoals PayMaster, Cobra HRM & Salaris en PayRoll
 • Automatische verwerking van de journaalpost en loonkostenverdeling afkomstig uit het L&S-pakket
 • Invoer en verwerking van de uren van inhuurpersoneel zodat tijdig de informatie op het project aanwezig is voor een goede urenbewaking

Inkoop & Voorraad

 • Voorraadbeheer aan de hand van producten, magazijnen en locaties
 • Magazijnuitgifte naar projecten en werkorder via een vaste verrekenprijs
 • Inkooporders ten behoeve van voorraad of bestemming (project/werkorder)
 • Registratie inkoopontvangsten
 • Afletteren van inkoopfacturen op inkoopontvangsten

Materieel

 • Voor bouwbedrijven met een eigen materieeldienst
 • Registatie en beheer van producten en artikelen
 • Integratie met de keuringsgegevens uit PAT-manager
 • Keuze uit bulkartikelen, unieke artikelen, samengestelde artikelen en huur- en koopartikelen
 • Ondersteuning van het gehele logistieke proces van materieelaanvraag, uitlevering, retourmelding en retourontvangst
 • De huurnota wordt standaard intern doorbelast naar de projecten en werkorders via rekening courant
 • Verhuur naar derden is mogelijk
 • Kortingsafspraken per project
 • Vanuit het project zijn de huurartikelen die nog op het project staan op te vragen

Rapportage

 • Standaard rapportage voor dagelijks gebruik
 • Managementrapportage
 • Aanmaak eigen rapportsjablonen
 • Aan te maken met diverse uitvoertypes zoals PDF, Excel, Word

Documentenbeheer en BIS.net

Gemiddeld wordt slechts 20% van de gegevens in een organisatie opgeslagen in gestructureerde systemen zoals BIS.net. Dit betekent dat 80% van de data wordt opgeslagen in ongestructureerde gegevens waarvan slechts een deel actief wordt beheerd (Bron: Doculabs Inc.). Juist daarom kiezen steeds meer organisaties ervoor documenten en andere ongestructureerde gegevens niet langer op netwerkschijven, maar in Document Management Systemen (DMS) op te slaan.

SharePoint is een DMS waarmee BIS.net gekoppeld is en kan worden. Ook andere documentbeheersystemen kunnen aan BIS.net worden gekoppeld. Deze aanvullende module van BIS.net heeft de volgende kenmerken:

Diverse documenten uit SharePoint/DMS zijn direct op te vragen vanuit BIS.net zoals de inkoopfactuur, verkoopfactuur, bouwnummer, kopersoptie, relatie, project, materieelartikel

Eenvoudig documenten delen

Koppeling met een projectportaal vanuit het project waarin onder andere de projectdocumenten zijn ondergebracht.

SharePoint

SharePoint biedt uitstekende mogelijkheden voor het structureren van gegevens. SharePoint heeft een hoge mate van aanpasbaarheid en gebruikersvriendelijkheid en is bovendien goed geïntegreerd, met een herkenbare gebruikersinterface, met Microsoft Office.

Bouwsoftware Modules BIS.net Piramide Bouw IT