Modules BISpro.net

BISpro.net van Piramide Bouw IT is een totaaloplossing waarmee in de basis het relatiebeheer, de financiële administratie en projectbewaking kan worden uitgevoerd. Deze basis kan worden aangevuld met onderstaande modules. 

CRM (Relatiebeheer & Acquisitie)

 • Centraal beheer van relaties (organisaties, klanten) en personen
 • Adresgegevens gekoppeld aan de postcodetabel
 • Vastleggen van contactmomenten gekoppeld aan diverse entiteiten zoals persoon, organisatie, project, bouwnummer
 • Faciliteiten voor het beheren en maken van een mailing 

Financieel

 • Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) volledig doorgevoerd
 • Het automatisch betalen vanuit crediteuren via SEPA
 • Beheer van financieringen
 • Budgetten- en verplichtingenadministratie
 • Inboeken van inkoopfacturen op inkoopcontracten met signalering van contractoverschrijdingen
 • Elektronische BTW-aangifte met koppeling naar DigiPoort
 • Mogelijkheid tot centrale en digitale factuurverwerking via workflow
 • Afhandeling en goedkeuring van de inkoopfactuur via workflow

Vaste Activa

 • Registratie investeringen en desinvesteringen
 • Automatische afschrijvingen
 • Prognose investering en desinvestering

Processen & Dossiers

 • Vastleggen en beheer van dossiers
 • Vastleggen van claims per dossier
 • Beheer van uit te voeren taken per dossier
 • Beheer en gebruik van volmachten

Projectadministratie

 • Vastleggen en beheer projectfases
 • Faseovergang voorzien van financiële journaalpost
 • Eenvoudige wijze van invoer en mutatie van begroting, budgetten en prognoses
 • Registratie van borgstelling
 • Uitgebreide registratie en bewaking van inkoopcontracten
 • Mogelijkheid tot samenwerkingsprojecten
 • Automatische berekening algemene kosten, garantie en rente

Kopersadministratie en -begeleiding

 • Beheer bouwnummers met Automatische aanmaak van diverse documenten via workflow zoals KAO, brief notaris
 • Vastleggen gegevens m.b.t. financiering, garantie, notaris, hypotheekverstrekker
 • Termijnschema voor de facturatie
 • Vastleggen optanten
 • Automatische jobs voor onder andere transporteren, facturatie, fiattering, oplevering
 • Diverse factuursoorten voor termijnen, meer- minderwerk, bouwrente, rente voor te laat betaalde facturen en handmatige facturen
 • Aanmaak van facturen via zelf te onderhouden factuurmodellen in Microsoft Word
 • Automatische aanmaak van de facturen in de debiteurenadministratie

Kopers meer- en  minderwerk

 • Opstellen keuzelijsten per project met gebruikmaking van de centrale keuzelijsten
 • Registratie en beheer van gekozen meer- en minderwerk items
 • Aanmaken van uitgaande documenten zoals offerte, orderbevestiging en leveranciersopdrachten
 • Goed inzicht in de status van de meer- en minderwerkitems per bouwnummer

Klachten

 • Vastleggen en beheer van klachten per bewoner, bouwnummer, project
 • Registratie contactmoment per klacht
 • Registratie van de voortgang en de gemaakte kosten
 • Toekennen diverse kenmerken/klachtcodes

Rapportage

 • Standaard rapportage voor dagelijks gebruik
 • Managementrapportage
 • Eigen rapportage te maken met diverse rapportagetools

Workflow

Met inzet van BPM-software Skelta is een uitgebreide en geïntegreerde workflow beschikbaar.
Bij de implementatie wordt de gewenste WorkFlow voor de diverse documentsoorten dan wel werkprocessen ingeregeld.

Piramide Bouw IT modules BISpro.net